De Meeste 13A, 8121EV, OLST
+31 (0)6 48645852
info@fionastorey.nl

Schrijf je nu in voor de workshop!

Schrijf je nu in voor de workshop!

Een hele dag werken met familieopstellingen om de dynamieken te ontwarren dat samengesteld gezinnen met zich meebrengen. Een dag waar er ruimte is om vanuit een ander perspectief jouw vraag te onderzoeken. Ook al heb je zelf geen vraag is het zeker net zo waardevol aanwezig te zijn en de rol van representant in te nemen. Een representant krijgt net zoveel aan inzichten dan de vraagsteller. Het is een dag waarin alle invalshoeken welkom zijn, bijvoorbeeld: • Ouders met een samengesteld gezin • Familieleden die te maken hebben met een samengesteld gezin in hun omgeving • Professionals (kinder- en jongerencoaches, leraren, medewerkers kinderopvang e.d) die inzichten willen hoe om te gaan met de dynamieken van samengesteld gezinnen. • Je hoeft geen ervaring te hebben met familieopstellingen Hoe werken familieopstellingen? Het bijzondere aan familieopstellingen is dat er gewerkt wordt met lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat zichtbaar maakt wordt door representanten, dit kunnen mensen zijn of voorwerpen. Dit krachtenveld is een veld waar de mensheid al eeuwen gebruik van maakt. Met familieopstellingen worden niet direct zichtbare relaties en dynamieken tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen herkend en zo mogelijk weggenomen. Wat gaat een jouw vraag inbrengen en uitwerken aan de hand van een opstelling jou opleveren? • De vrijheid te zien en te horen wat er op een moment werkelijk is. In tegenstelling tot wat er zou moeten zijn, geweest is of nog zal zijn. • De vrijheid datgene uit te spreken wat jij werkelijk voelt en denkt. En niet datgene wat van jou verwacht wordt of dat jij denkt dat men van jou verwacht. • De vrijheid jouw gevoelens toe te laten. En die gevoelens niet in te ruilen voor andere. • De vrijheid om datgene te vragen wat jij nodig hebt. En niet altijd op toestemming te wachten. • De vrijheid met eigen verantwoording risico’s aan te gaan. In plaats van alleen het zekere voor het onzekere te nemen en niets nieuws te durven uitproberen. Hierdoor zullen er nieuwe inzichten ontstaan van binnenuit die rust en duidelijkheid scheppen in jezelf en in je gezin. Datum: • zaterdag 24 juni 2017 van 10:00 uur tot 16:30 • zaterdag 23 september 2017 van 10:00 tot 16:30 Kosten: • €90,- per persoon inclusief lunch, onbeperkt koffie, thee en water Locatie: • Een bijzondere locatie in de omgeving van Deventer. Aanmeldden: • Stuur een mail naar info@fionastorey.nl o.v.v. familieopstellingen en de datum van de dag waarop je deel wilt nemen. • Je ontvangt een ontvangstbevestiging met de betalings- en locatiegegevens • Bij ontvangst van de betaling is jouw plek gereserveerd • Er is plek voor 10 deelnemers per dag. • Bij afmelding 48 uur van tevoren is restitutie niet mogelijk • Afmeldingen schriftelijk per mail Delen van dit bericht zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk gezinnen bereikt worden die deze dag nodig hebben. Dus deel gerust, graag zelfs!